berta

  1. Anna B Gregorczyk

    Born in Olsztyn (Poland), raised in Bydgoszcz, based in Poznań. Member of the The Association of Polish Art Photographers. Scholar of the Marshal of Wielkopolska Region. Focused on modern urban landscape and visual reinterpretation of the human space. Her artistic intrests are directed towards artdocumental photography. Initiator and creator of FOTSPOT. Together with Łukasz Szamałek she creates photographic duet FOTOARCHITEKTURA

    /

    Urodzona w Olsztynie, dorastała w Bydgoszczy. Swoje życie związała z Poznaniem. Artystka fotograf Związku Polskich Artystów Fotografików. Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. W swojej fotografii skupia się na współczesnej architekturzej, reinterpretacji przestrzeni życia człowieka i zmienianych przez ludzką aktywność krajobrazach. Swoją twórczość kieruje w stronę fotografii artdokumentalnej. Inicjatorka i aktywistka Stowarzyszenia FOTSPOT. Wspólnie z Łukaszem Szamałkiem tworzą duet fotgraficzny FOTOARCHITEKTURA