Berta.me

  1. Anka Gregorczyk

    Freelance photographer based in Poland. Member of the The Association of Polish Art Photographers and fomer member of the Association of Polish Architects. Focused on modern urban landscape and visual reinterpretation of the human space. Her artistic interests are directed towards architectural and new documentary photography. Initiator, creator and president of FOTSPOT. Together with Łukasz Szamałek she creates photographic duo FOTOARCHITEKTURA

    /

    Artystka fotograf Związku Polskich Artystów Fotografików, były członek SARP, freelancer i promotor architektury. W swojej fotografii skupia się na reinterpretacji przestrzeni życia człowieka i zmienianych przez jego aktywność krajobrazach. Swoje zainteresowania skupia na fotografii architektury i nowym dokumencie. Inicjatorka i prezes Stowarzyszenia FOTSPOT. Wspólnie z Łukaszem Szamałkiem tworzą duet fotgraficzny FOTOARCHITEKTURA
    Uczestniczka ISSP Masterclass 2018/2019 pod okiem Petera Bialobrzeskiego. Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych.